Wat doet de Xaveriusschool LW&TC

Het Leer, Werk & Training Centrum (LW&TC) is een locatie waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar kansen worden geboden om zich goed voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt, eventueel in combinatie met een aanvullende (beroeps)opleiding.
Deelnemers kunnen rekenen op een werkwijze met professionele ondersteuning. Het accent wordt gelegd op de individuele talenten, kansen en mogelijkheden; niet op de beperkingen of problemen van de jongere. Maatwerk voor de individuele jongere en zijn leerstijl staat voorop. Het is van belang dat de deskundige professionals van het LW&TC deze leerstijlen herkennen en vanuit die optiek een begeleidingtraject inrichten voor de jongere met een aanpak van individuele en doelgerichte arbeidstraining, -analyse en -simulatie. De meest elementaire werknemerscompetenties komen daarbij aan bod: op tijd komen, het leren organiseren van de werkplek, leren om voor langere tijd aan een taak te kunnen werken en het communiceren met collega`s en leidinggevenden.
De regels die het LW&TC hanteert zijn gestoeld op respect en moreelbewustzijn en sluiten aan bij de drie basisregels: ZORG VOOR JEZELF, ZORG VOOR ELKAAR en ZORG VOOR JE OMGEVING.
Kortom, leren door te doen in een uitdagende leer/werkomgeving die de realiteit weerspiegelt. Een omgeving die kansen biedt!


 Kijk voor meer informatie op de website van de Xaveriusschool LW&TC

Schoolwebsite


 
 
 
 
E-mailen
Bellen